Kategorie: Rozhovory, Úvod

Církev žen a mužů, rozhovor s Irjou Askolou

Image

V těchto dnech je na návštěvě Říma luteránská biskupka Helsinek Irja Askola, první žena zvolená do vedení finské diecéze v roce 2010. Irja Askola je součástí finské ekumenické delegace, kterou dále tvoří pravoslavný metropolita Ambrosius a katolický biskup Teemo Sippe.

 


 

V těchto dnech je na návštěvě Říma luteránská biskupka Helsinek Irja Askola, první žena zvolená do vedení finské diecéze v roce 2010. Irja Askola je součástí finské ekumenické delegace, kterou dále tvoří pravoslavný metropolita Ambrosius a katolický biskup Teemo Sippo. Taková delegace již 31 let - vždy začátkem Týdne modlitby za jednotu křesťanů - cestuje do Říma kolem 19. ledna, na svátek svatého Jindřicha, evangelizátora Finska. 18. ledna se delegace setkala s papežem Františkem ve Vatikánu. Následuje rozhovor s biskupkou Askolou, jak jej poskytla webu riforma.it:

 

Jste první ženou, která byla zvolena biskupem jedné z finských diecézí. Jakou zkušenost jste za tyto roky biskupské služby udělala?

Byla to - a stále je - krásná a hluboká zkušenost. Vždy jsem rozuměla své službě biskupky jako povolání, které jsem přijala od Pána a od lidí mé diecéze. Přirozeně, také ve Finsku jsou lidé, kteří neakceptují myšlenku, že by žena mohla stanout mezi lídry církve a nejsou příznivě nakloněni ženské pastoraci. Proto mé zvolení vyvolalo mnoho diskuzí, které neváhám označit za bolestivé. Přesto jsem začala svůj mandát veřejnou deklarací, kde jsem zdůraznila, že neočekávám, že se mnou budou všichni ve všem souhlasit, ale že si přeji najít způsob, jak diskutovat o každé otázce otevřeně. Vytvořili jsme něco, co lze definovat jako etika nesouhlasu, prvek, který se ukázal zásadní pro moji službu. Dnes, po pěti letech, ne všichni, ale mnozí z těch, kteří zpočátku váhali, opustili své rozpaky. A pak od doby, co jsem biskupkou, dostávám dopisy od žen, také z jiných diecézí, v nichž mi vyprávějí, že si s sebou nesly, někdy po celý život, zranění, které nemohly sdílet se svým biskupem nebo pastorem – mužem. Nyní je mohou sdílet se mnou, s ženou – biskupem. Proto věřím, že církev by vždy měla mít ve svém vedení muže i ženy.

 

V roce 2017 bude výročí 500 let reformace. Oproti oslavám před sto lety bude jednou z velkých novinek právě přítomnost pastorek a biskupek, souhlasíte?

Určitě. Při oslavách pětistého výročí budou ženy na důležitém viditelném místě. Jejich přítomnost spolu s vyprávěním jejich příběhů, s jejich svědectvím a radostí vycházející z jejich služby, bude moci ukázat bohatství církví, v nichž mají muži a ženy přístup ke stejným funkcím a ke stejným službám. Bude to stimul pro ty církve, rovněž církve protestantské a luteránské, které dosud nepřipouštějí ženskou pastoraci.

 

Co si myslíte o událostech poslední silvestrovské noci, kdy skupiny neevropských mužů sexuálně obtěžovaly a útočily na ženy v různých německých městech a také v Helsinkách?

Co se týče Finska, věřím, že je důležité připomenout, že sexuální zneužívání je smutnou skutečností, která se týká celé společnosti a páchají ho také finští muži – není to problém, který náleží výlučně migrantům a uprchlíkům. Bolestné kolínské a také helsinské události je třeba důrazně odsoudit, ale je třeba jim čelit v rámci kulturní otázky, která se týká evropských i neevropských mužů společně. Také po epizodách v uplynulém roce dnes finské sdělovací prostředky probírají toto téma otevřeně, což je věc dříve nepředstavitelná, protože byla považována za tabu. Když se o tom mluví otevřeně a když se věc zasadí do svého širokého kontextu, společnost může lépe čelit problému a může učinit život žen bezpečnější a svobodnější.

 

Z perspektivy jihu Evropy představují skandinávské národy příklad tolerance a pohostinnosti. Proto mnohé překvapilo uzavření hranic mezi Dánskem a Švédskem a prohlášení Švédska, že již nemůže přijmout další uprchlíky. Co nám k tomu můžete říci Vy, která pocházíte z této zeměpisné oblasti?

Definice skandinávských národů, zvláště Švédska, jako pohostinných zemí vůči cizincům je správná. Určitě existuje v Evropě, a také ve Skandinávii, pokušení vykonstruovat si z cizinců obrázek nepřítele. Tuto symbolickou a mystifikující konstrukci reality je třeba nepochybně potírat, zvláště církve ji musí jasně odsuzovat. V každém případě je nutné snažit se pochopit, co stojí na pozadí této nenávisti, kterou má část evropské populace. Ve Finsku roste nezaměstnanost, chudoba, vyloučení a existuje pokušení vybít si z toho pramenící frustraci a nejistotu na cizincích. Každý veřejný činitel má tedy přesnou zodpovědnost za to, že nevytvoří z těchto dvou křehkostí konflikt. Jako křesťané se nemůžeme zpronevěřit pohostinnosti, k níž nás volá evangelium. Nemůžeme říci: nechceme tyto lidi, protože mají problémy, které si nesou s sebou. Zdálo by se mi skutečně podivné, pokud by lidé, kteří žili na nejvíce násilím zmítaných místech na zemi, neměli žádný problém!

 

Včera jste se setkala s papežem Františkem. Co jste si řekli?

Přestože je Finsko zemí s luteránskou většinou a z velké části sekularizovaná, osoba papeže Františka vzbuzuje zvláštní zájem. Mnozí Finové jsou inspirováni jeho postoji ve prospěch lidských práv a ekologie. Papeži jsem vyprávěla o dobrých ekumenických vztazích, které existují v naší zemi mezi různými křesťanskými církvemi. Domnívám se, že skutečnost, že tři biskupové tří různých konfesí – katolické, pravoslavné a protestantské – cestovali společně do Říma, je skoro jedinečným faktem. S papežem jsme diskutovali o nutnosti - v tomto nelehkém okamžiku dějin – odmítnout zneužití náboženství jako hybatele násilí, exkluze, jako prostředek pro vytváření obrazu nepřítele. Setkání bylo zakončeno modlitbou Otče náš, kterou jsme recitovali společně. To při minulých návštěvách nebylo.

 

Protestantismus zrušil uctívání svatých. Jaký má tedy smysl, že luteránská biskupka jede do Říma u příležitosti svátku svatého Jindřicha?

Smysl spočívá v životě této historické osoby. Jindřich byl prvním křesťanským biskupem Finska. Přišel do naší země, aby ji evangelizoval, ale dostalo se mu brutálního přijetí: v roce 1156 ho krutě zavraždili finští rolníci. Jako finští křesťané jsme se rozhodli, že si připomeneme jeho příběh jako symbol smíření, závazek k přijetí cizince a k životu v přátelství s těmi, kdo má jinou víru nebo kdo náleží k jiné církvi, než je ta naše.

 


 

print Formát pro tiskKomentáře jsou automaticky uzavřeny 14 dnů po vydání článku.

Komentáře rss

stop Uzamčeno - nelze přidávat nové příspěvky.

, - odpovědět
avatar
To další co píšete jsou jen hlouposti z neznalosti. Rozhodně papež František se nestal papežem přechodu o kterém píšete. Církev vždy byla a bude hierarchická i služebná.

Poučil Vás Václave Baxantův učen, stroze a jasně. Pozor, jediný chytrý je tady pouze ON.
, - odpovědět
avatar
Milí, co když se naplní Malachiášovo proroctví, že papež František bude posledním Petrem z Říma? Posledním papežem. Padne podle proroctví jeho římské sídlo Vatikán. Padne jako kdysi padlo velké pyšné město Ninive, když se stalo malým, pokorným městem v popelu kajícnosti. Co když se církev upamatuje, že Ježíš nesvětil kněze ani biskupy ani papeže - ti sídlili v chrámě, který Bůh opustil. Ježíš povolává všechny ke službě - Pavel vypočítává všechny ty služby,i ženy v nich najdou své poslání. Jak se tak krásně vyřeší nesnáz svěcení žen na kněze. Nebude potřebné. Konečně vstoupíme do Nové Smlouvy milosti, kterou nám Ježíš přinesl. Modlím se za to, aby se církev stala ne církví hierarchickou, ale služebnou. Děkuju Bohu, i papeži Františkovi, že se stal papežem tohoto přechodu.
odpověděl(a)
avatar
Václave, my zatím jen tušíme, že jsme Královské kněžstvo, synové a dcery Otce.
Proto ještě potřebujeme kašovitou stravu a teprve odhalujeme, že jako synové,
můžeme předstupovat před Otce a už nepotřebujeme prostředníka jako v SZ.
Ale podle zdejších komentářů nám to dá ještě zabrat....
odpověděl(a)
avatar
A navíc pořád i v ŘKC vidíme jako v zrcadle i když se občas někteří z ŘKC tváří jakoby viděla tváří v tvář. Prostě víc pokory i té institucionální by nám jen slušelo.
odpověděl(a)
avatar
Václav
Milí, co když se naplní Malachiášovo proroctví, že papež František bude posledním Petrem z Říma?

Martino
To vůbec nemusí znamenat konec papežství. To může být jen upozornění na nějakou velikou změnu ve světě a v Církvi. Sv.otec Pio již dávno předpověděl, že přijde doma, kdy živí budou závidět mrtvým. Conchita z Garabandalu, která zná datum příchozích trestů sama říká, že doufá, že než se to uskuteční si Panna Maria vezme ji a její rodinu ke svému Synu do nebe, aby nemusela být přítomna těch hrůz které nastanou. To další co píšete jsou jen hlouposti z neznalosti. Rozhodně papež František se nestal papežem přechodu o kterém píšete. Církev vždy byla a bude hierarchická i služebná.
odpověděl(a)
avatar
Pane Martino, děláte si legraci? Čemu věříte, zjevením, zeleným mužíčkům, nebo Kristu? V té vesničce nebyl kněz ani lékař. Málo duchovního základu a racionálního pohledu. Víte kolik lidí slyší každou noc někoho mluvit a plete si to s realitou? Kolik lidí je hysterických a trpí schizofrenií? Proč jsou nevěřící zneužíváni mimozemštány a sledováni tajnými službami a věřící hovoří s údajnou Marií? Je to totéž, ale podle orientace člověka. Jaktože toto zjevení tvrdilo, že je poslední a po něm následovalo mnoho jiných? Panna Maria nelhala, a tato lže. I kdyby se mi zjevili cherubové - navštívila bych nejprve psychiatry a pak kněze, pokud bych se cítila obtěžována, pak i exorcistu. V rukou některých nevzdělaných lidí se i Bible stává nebezpečnou. Exorcisté tvrdí, že většina lidí, kteří přijou, jsou psychiatricky nemocní, jen menší část je obbtěžována, či posednuta. Také tvrdí, že Ďábel je velmi chytrý. Tvrdí pravdu, mezi kterou přimíchá 2 % lži a tím pravdu překroutí. Takže to, že zjevení hhovoří v souladu s učením církve nic neznamená, když rozsévá strach z Boha místo aby ukazovalo na jeho lásku. Vynucené obrácení nemá tu hodnotu.
, Základ je povolání odpovědět
avatar
Děkuji, pane Molnáre, za obšírnou odpověď. Ke kauze Bezák se nemohu moc vyjadřovat. Neznám ho osobně a o zákulisí případu nevím nic. Zlobí mne, že kompetentní osoby nevysvětlily, proč byl tak potrestán.
A k ženám:
Svěcení by měli především pocítit povolání od Boha. Kněz nevzniká volbami jako nějaký poslanec. Ani se k tomu nikdo nerozhoduje svévolně, Bůh musí být iniciátor.
Třeba někdy Bůh povolá i ženy, je to jeho vůle. Ne naše. Teď platí, co platí.
odpověděl(a)
avatar
Lukáši, taková je historie naší církve. Sami preláti pak obcházeli vysvěcené ženy (asi 5) a chtěli od nich podpis, aby se zřekli svěcení
(není mi jasné, jak to jde udělat). Byli taky exkomunikované a minimálně jedna paní,
která ještě žije, se svěcení nezřekla. Ještě u nás žije a léta vyučovala ve farnosti náboženství.... Papež JP II z ní sňal exkomunikaci.
Je jasné, že se tím předběhla doba, ale kdyby se vrátil teror z padesátých let, tak by svůj účel ve vězení splnili.
Ale líbí se mi, že nejste zatvrzelý.
Kam by se ale měla vrátit dnešní církev - k praxi svěcení ženatých chlapů.
Nyní se rozjíždí rozpad farností, které se ruší a kněz objíždí velké celky. To rozpad ještě urychlí.
Psal jsem o konzervativních seminaristech v Evropě a v USA. Ti můžou dobrý zase jen pro konzervativní věřící.
To vše povede k dalšímu rozpadu. Až se rozkradou peníze z restitucí
(to není vše plánované, ale jsou tam snahy+amatérký přístup), to je další rána.
V mém okolí je několik věrohodných otců rodin. Někteří mají i teologické vzdělání.
Ti můžou fungovat třeba 1-3x měsíčně a bylo by to velké obohacení a úleva pro kněze na plný úvazek a zadarmo.
A tak to dělali apoštolové. Věnovali se "diecézi" jezdili po ní, bydleli po "farnostech" rozprávěli s "katolíky"
a když potkali někoho moudrého, kdo měl jen jednu manželu, nebyl čerstvě pokřtěný a řádně vychoval děti,
tak ho povolali na biskupa (1Tim 3)
odpověděl(a)
avatar
Skvělé, kam se diskuse posunu

Skvělé, dle diskuse je zřejmé, že církev žije a zápasí. Pokud církev zpokorní a sjednotí se, nebude poslouchat "vševědoucí vizionáře", ale Krista.
odpověděl(a)
avatar
p. Molnár: Až se rozkradou peníze z restitucí....?
LPP: Snahy a amatérismus existují, ale to neznamená, že se rozkradou restituce. Všechny farnosti nejsou Trmice. Mezi katolíky nejsou jen hlupáci. Až takto vnitřně zklamaný a pesimistický... proč, pane Molnáre? Příliš špatné osobní zkušenosti?
odpověděl(a)
avatar
U Trmic to nemuselo být, kdyby fungovalo biskupství.
Problém restitucí je spíš na straně biskupství, než farností. Většina věcí se dělá centrálně.
Už to jde mimo mne, ale neslyšel jsem, že by se něco pohnulo. Naslibovalo se spousta věcí.
Třeba Holub v Olomouci v r. 2014 na kolokviu, ale nic se neděje...
Nebo už někdo zveřejnil ekonomické plány?
V HK diecézi mají údajně spočítáno, že uživí 25 kněží.
Vrácené obrovské církevní objekty, na které nejsou peníze....
Až budou potřebovat peníze od lidí snad začne fungovat zpětná vazba a kontrola.
Pak je šance, že se staneme církví bratří a sester.
To je optimismus. Až se začne znovu ode dna, to bude nová šance.
odpověděl(a)
avatar
Možná máte pravdu. Každopádně úloha litoměřického biskupství v kauze Trmice je velmi tristní a celkově zproblematizovala můj názor na Baxanta. Kdo ví, co spáchal vůči Bezákovi, to nevím, ale, když jsem ho teď někde v KT viděl, jak stojí v nově otevřené pivnici v Litoměřicích, myslel jsem si své.
Uvidíme.
Co nám zbývá? Ora et labora, každý tam, kde jsme.
, Drsný odpovědět
avatar
Martino, jestli se k vám biskup Baxant hlásí stejně jako vy k němu,
tak to tedy stojí zato....
, - odpovědět
avatar
Tak. A už toho mám vážně dost. Milý pane, já jsem nikdy netoužila urážet něčí víru, ačkoliv vy si o to někdy téměř říkáte - tím, co tady v diskusi vypouštíte - tedy na tomto liberálně-katolickém webu, kam se příliš nehodíte.
Dobře víte (pokud trochu sledujete, kdo sem píše, že mám ateistickou výchovu, ba co víc – mám komunistickou výchovu, ne vlastní vinou, pochopitelně). To, že jsem nakonec usoudila, že ateistkou nejsem (a dala se dokonce pokřtít, což nepokládám za nějakou výhodu před druhými), je kromě ještě jednoho dobrého muže také zásluha rozumného papeže Františka. Od toho je, věru, málokdy slyšet něco o pekle. A když, tak jeho představa není dost plamenná, jako ta vaše. Naposledy jsem četla toto: „pyšní, bohatí a mocní v důsledku stále neprodyšnější uzavřenosti před Kristem, jenž v chudém klepe na bránu jejich srdce, odsoudí sami sebe do oné propasti věčné samoty, kterou je peklo - píše František.“
Víte, ono úplně stačí peklo, které je tady na zemi. A existuje dost lidí, kteří ho tady dělají. Někteří taky v internetových diskusích.

Milá Evo, Divím se Vám, že se necháte od toho konfidenta z Bartolomějské vyprovokovat. Kdyby se Vám opravdu ukázal, tak zjistíte ke své hrůze že je to Baxant. 7
odpověděl(a)
avatar
Ten nick R.A.F, musí být "blažený".
odpověděl(a)
avatar
Máte pravdu, už se nenechám vytočit. Nakonec - všechno je v božích rukou, tak co bychom se rozčilovali.
, - odpovědět
avatar
Máš to zapotřebí zde dělat ze sebe šaška?

To opravdu nemám, stačí když tu máme Tebe, Baxanta, Zvolenského a další.
, - odpovědět
avatar
Tak to se Baxant i Zvolenský z toho smíchy uchechtají.

Teď ses chytil antikriste. Není žádným tajemstvím, že se nám všem i Robertovi Bezákovi vysmívají -Baxant i Zvolenský a spol vysmívají, včetně Tebe jejich hlásné trouby a už hodně dlouho. To vás všechny usvědčuje že jste schopni všeho. Ale na Krista si nepřijdete !!!!! 2
Pochválil ses, že znáš Baxanta 30 let. Takže nedí divu- jaký učitel takový žák.
, - odpovědět
avatar
Martino
Ten komik R.A.F. silně je cítit neúspěšným rebelem Molnarem, kterého ignoruje i kardinál Duka. Prý bude mons. Baxantovi Bezáka připomínat neustále. Tak to se Baxant i Zvolenský z toho smíchy uchechtají.

Jen aby nepukli i s tebou konfidente až budou stát před Kristem.
, - odpovědět
avatar
Pan Molnár napsal:Ta arogance moci je vidět i u nás. Biskupové se většinou tváři, že Bezák neexistuje.

Ano a k velké škodě celé církve. Rovněž mě to velmi trápí, ale jak je vidět biskupy české a slovenské to netrápí.
Včera v pořadu na ČT1 " máte slovo" obhajoval Babiš EET. Snaží se přimět všechny ty, kteří prý neodvádějí daně,aby je odváděli a proto EET. Já jako platící daně řádně a poctivě od začátku svého podnikání vím, že právě pro tuto poctivost budu mít slušný důchod, samozřejmě dá-li Bůh a dožiju se ho. Jako podnikat živnostník dobře vím a vidím to kolem sebe dnes a denně jak to v praxi funguje. Takže z toho nejsem na větvi, ale zajímaly mě názory diskutujících.
Po tom co nám tady předvedli pan V. Klaus a Kalousek je to asi, nebo určitě dobrá snaha. V pořadu bylo ale jasně vidět jak se to těm, kteří si prachy ulévají, nedávají faktury za práce a inkasují za hotové a těch je opravdu mnoho nelíbí. Na obrazovce totiž běžely také některé nenávistné titulky od diváků.
Jak to souvisí s církví ? No velmi. Ta nás podle katechismu učí, že krást se nesmí, podvádět se nesmí, lhát se nesmí, lživě a křivě svědčit se nesmí a pomlouvat svého bližního se nesmí natožto s cílem jej ponížit, lživě obvinit a nespravedlivě potrestat, což je velmi správné.
Podstatná a velká chyba je v tom, že nás to sice učí, ale dává všem zcela jiný příklad-- viz kauza Bezák:
Ty špatné příklady shrnu jenom do tří podstatných bodů:
1. Poctivost se nevyplácí- pozor, když upozorníš a ukážeš na nepoctivost někoho v církvi - dopadneš špatně a zle se Ti povede.
2. Co můžes ukrást tak ukradni. Černé fondy v církvi po celém světě (milony a miliardy EUR a dolarů ve vatikánské bance, honosná sídla mocných kardinálů a na druhé straně spousta chudých a potřebných) a neprůhledná účetnictví nikdo nám nic nedokáže- umíme přece mlčet.
3. Jestli Tě přece jenom někdo obviní, tak si pamatuj dobrou zkušenost církve. Nejlepší obrana je útok. Neboj se nemilosrdně psychicky zlikvidovat toho, kdo se Ti postaví.

Že to vidím černě?
Ne vidím to naprosto jasně. Církvi se po tom co nám v poslední době předvádí nedá věřit. Ale nezoufejte. Komu se dá 100% věřit je Bohu, jeho synu Ježíši Kristu, který působí skrze Ducha svatého.

Ale
, - odpovědět
avatar
dnes papeže Františka obviňujete,že se podílí na šikaně arcibiskupa Bezáka.Nějak si to srovnejte

V příspěvku paní Jarmily žádné osočování papeže Františka nevidím. Jestli Vy ano pane ad. tak vidíte velmi špatně. Papež František rozhodně nepatří k těm, kteří R. Bezáka šikanují, ale dává si čas najít řešení, protože nemůže jednoduše vyházet celou SBK ikdyž si to už dávno zasloužila. A paní Jarmile za sebe mohu slíbit, že Roberta Bezáka budu Baxantovi, Zvolenskému a spol. neustále připomínat. A mimochodem zdá se mi pane ad, že "smrdíte" po Martino RKC.
odpověděl(a)
avatar
R.A.F,
A mimochodem zdá se mi pane ad, že "smrdíte" po Martino RKC.

Martino
Ten komik R.A.F. silně je cítit neúspěšným rebelem Molnarem, kterého ignoruje i kardinál Duka. Prý bude mons. Baxantovi Bezáka připomínat neustále. Tak to se Baxant i Zvolenský z toho smíchy uchechtají.

Strana:  1 2 3 4   další »