Kategorie: Církev pod lupou, Úvod

Strach z "protestantizace" Vatikánu

Image

Rozhovor s Marco Politim o reformách papeže Františka, o synodě o rodině a strachu z protestantizace Vatikánu.

 


 

Marco Politi je vatikánským korespondentem přes 40 let. 17 let pracoval pro italský deník la Repubblica a spolupracoval také s německými Die Zeit a Frankfurter Allgemeine Zeitung. U nás je znám díky své knize František mezi vlky. Následuje rozhovor, který publikoval německý web pro-medienmagazin.

 

Co si myslíte o obtížích, s nimiž se setkává papež František při svém úsilí o reformu?

Tento papež už nechce vladařské papežství. Pracuje ve prospěch participativní, synodální církve, ve které přirozeně papež zůstane papežem, ale biskupové jsou v ní angažovaní kolektivním způsobem a společně rozhodují, jaké bude směřování církve v tomto století. Papež chce chudou církev pro chudé. Proto velmi pracoval na reformě vatikánské banky. V této oblasti lze již pozorovat první výsledky. Papež chce církev – řekl to on sám v jednom rozhovoru - , ve které budou ženy zaujímat místa, kde se přijímají rozhodnutí a kde se vykonává autorita. Žádný papež před ním neřekl podobnou věc. Je prvním papežem, který exkomunikoval mafii. A je to papež, který už nechce být posedlý problémy jako je antikoncepce, potrat, prezervativ a rozvod. Jak velmi často prohlašuje, chce církev, která bude nablízku lidem s jejich problémy. Církev, která nebude ani soudem, ani celnicí. Mluvil také o „polní nemocnici“, kde se pomáhá zraněným ženám a mužům. Je to hodně široký program. Znamená to totální změnu perspektivy, protože kurie vždy považovala sebe samotnou za druh vyššího vojenského velení, které z Říma vysílá své rozkazy. Odpor se však netýká jen kurie, existuje také v univerzální církvi. Velká část katolické hierarchie má strach z inovací a z „protestantizace“ církve, anebo by chtěla příklon k doktríně v konzervativním smyslu. Tito lidé mají strach zabývat se novými problémy a diskutovat o novým problémech ve společnosti. Jsou tu kardinálové a biskupové, kteří kladou odpor myšlence, že by žena mohla zastávat klíčové pozice v kurii. Mohou být i velmi otevření ze sociálního hlediska, ale nechtějí, aby znovu sezdaní rozvedení mohli přistupovat k eucharistii. V tomto smyslu je tu mnoho odlišných front. Řekl bych, že polovina církevního aparátu je proti této radikální změně.

 

Jaké šance má podle Vás papež, že uvidí své reformní snahy uskutečněné?

Papež je politik. Je zajisté velkou náboženskou osobností, ale umí přemýšlet v politických termínech. Ví, že musí být vytrvalý a že musí mít trpělivost. Někdy udělá krok dopředu, ale někdy také krok zpět. Například po první synodě v roce 2014, když viděl, jak velký odpor existuje proti myšlence připustit znovu sezdané rozvedené k přijímání, řekl: „To není ten hlavní problém.“ Ale zároveň, začátkem roku 2015, přijal ve Vatikánu jednoho transsexuála. Nikoli při generální audienci, ale na soukromé audienci. Tento španělský transsexuál byl ženou, která se stala mužem a která se cítila ve své farnosti odstrkovaná. Tento transsexuál přišel za papežem se svou přítelkyní a on je přijal. Toto by bylo za jiných papežů a v jiných časech absolutně nemyslitelné. Dává mnohá znamení. Papež chce uvést do pohybu proces. Neznamená to, že také uvidí jeho završení. Můžeme říci, že je rozsévačem, kterému však nezáleží na tom, zda to bude on, kdo sklidí plody, protože ví, že je potřeba čas.

 

Jak hodnotíte účast protestantských teologů na synodě o rodině 2015 z hlediska ekumenismu?

Velkou novinkou na II. vatikánského koncilu bylo, že tehdy byly na koncil přizvány sesterské církve. V tomto smyslu bylo gesto na synodě právě dalším rozvíjením tohoto prvního rozhodnutí. Papež jistě chce, aby se ekumenické vztahy rozšířily. V tomto okamžiku mám dojem, že by pro něj bylo dobrým výsledkem nalézt dohodu s pravoslavnými. Neboť s pravoslavnými církvemi prakticky neexistují dogmatické odlišnosti. Jedná se tu spíš o diskuzi ohledně jurisdikce, tedy o mocenské vztahy v církvi. Papež učinil návrh společně slavit Velikonoce. Je to absolutně ekumenický návrh. Znamenalo by to, že luteráni, katolíci a pravoslavní budou konečně slavit Velikonoce společně. Papež je intelektuál, ale mluví velmi lidově. Často opakuje: nemá smysl, aby jedna církev říkala, že její Kristus vstal včera a že Kristus jiné církve vstane pozítří. Velmi mu leží na srdci, aby mohl dát konkrétní znamení jednoty alespoň na této úrovni.

 

Papež svou prací na synodální církvi také zvětšuje budoucí možnosti ekumenických integrací. Pokud totiž papež nerozhoduje všechno z Říma jako absolutní vládce, ale místo toho na jedné straně biskupové přijímají rozhodnutí kolegiálně s papežem nebo alespoň podávají společně návrhy na řešení problémů, a na straně druhé se církev orientuje směrem k decentralizaci, toto usnadňuje budoucí vztahy pro setkání s protestantskými církvemi a s pravoslavnými církvemi, které obě mají synodální základ. Proto bylo velmi důležité, že v reformě prohlášení neplatnosti manželství uzavřených v církvi dal papež za určitých podmínek místnímu biskupovi možnost prohlásit manželství za neplatné. Místní biskup to může udělat a nemusí čekat na Řím.

 

Znamená to posílení biskupů?

Je to posílení episkopátu, ale zvláště je to posílení místních církví. Bohužel se při reformním procesu zmobilizovali konzervativci mnohem lépe, než věřící naklonění reformám v katolické církvi. Zdá se, že se ti, kdo jsou pro reformy, omezili na čekání na papeže, zatímco konzervativní síly se zmobilizovaly. Bylo to vidět velmi jasně na synodě. Tam konzervativci, kteří chtějí za každou cenu bránit tradiční doktrínu, napsali papeži dopis s více než 400 000 podpisy. Objevily se knihy kardinálů, uskutečnil se mezinárodní kongres před začátkem synody, na kterém byly slyšet zastánci tradiční doktríny. Nebyly vidět analogické věci na reformní straně. V době II. vatikánského koncilu tu bylo velké reformní hnutí, viditelné mezi biskupy, teology a aktivními laiky. Dnes toto chybí. Znamená to prakticky, že je papež ponechán osamocen. I když si to nikdo nepřeje, ve skutečnosti je papež sám jako fotbalista, který sklízí pouze radostný aplaus publika, ale který nemá vedle sebe týmové hráče na hřišti. Základna se pouze dívá. Základna je možná zklamaná, protože už tolik let nedošlo ke změnám. Je tu široký konsensus, ale málo aktivity na úrovni univerzální církve. Laici v církvi se dosud neprobudili.

 

Jak velká je možnost, že se papež nakonec v dokumentu k synodě o rodině vyjádří ve prospěch povolení přístupu znovu sezdaných rozvedených k přijímání?

Mluvili jsme o cíli papeže, kterým je synodální církev. Povzbuzoval velmi konkrétně biskupy na posledních dvou synodách, aby podávali návrhy. Nyní se děje to, že, když se ve velmi monarchickém systému náhle přechází na systém demokratický, mohou mít převahu rovněž konzervativci. V každém případě bylo možné pozorovat, že konzervativní část zablokovala jasný zlom. Závěrečná relace synody je velmi složitě konstruovaná. Mluví o období pokání, reflexi a rozlišování různých situací, ale chybí zásadní věta: „...znovu sezdaní rozvedení tedy mohou přistoupit k přijímání.“

 

Papež velmi živě diskutuje s prominentním italských novinářem a zakladatelem novin Eugeniem Scalfarim, který je nevěřící. Scalfari po synodě napsal, že mu papež řekl, že v různých situacích, po delším či kratším období, budou zpovědníci moci připustit znovu sezdané rozvedené k přijímání. Vatikánský mluvčí to dementoval. Je tedy třeba počkat, až bude dokument za nějaký měsíc publikován. Ale zcela jistě podle papeže - který to také častokrát řekl - církev nikdy neodsuzuje žádného člověka napořád. To je jeho zásadní princip. Měli bychom tento princip najít v závěrečném papežském dokumentu k synodě, který, doufám, si přečtu do léta.

 

Zdroj: finesettimana.org


 

print Formát pro tiskKomentáře jsou automaticky uzavřeny 14 dnů po vydání článku.

Komentáře rss

stop Uzamčeno - nelze přidávat nové příspěvky.

, - odpovědět
avatar
"Učitel" Martino napsal - Odkazujete na Mt. nebo Lk, ale nepřiznáte, že oni psali Evangelium pro křesťany v Církvi. Být "křesťanem" bez Církve je blábol.

Milá Evo. Určitě neblábolíte, ale díváte se na to očima Kristovy lásky. Proto nevěřte blábolu zvanému Martino, (opravdu nevím, kde na ně chodí), že apoštolové Matouš a Lukáš psali evangelium jen pro křesťany v církvi. To může napsat jedině nevzdělanec. Všichni čtyři evangelisté psali evangelium nejen pro křesťany ale hlavně pro pohany, aby se obrátili a uvěřili v Ježíše Krista. Ale co je na tom to hlavní je to, že to co hlásali tak to také žili a proto se k nim přidávali nevěřící a pohané. Cožpak Kristus za svého působení na tomto světě kázal jak ke svým apoštolům, tak teké k celníkům, farizeům a pohanům. Svou církev ustanovil až po svém zmrtvýchvstání, když se třikrát zeptal Petra zda ho miluje a teprve potom mu řekl Ty jsi Petr to je skála a na té skále zbuduji svou církev a brány pekelné ji nepřemohou. - Je dobré si všimnout že řekl svou, nikoliv katolickou. 1
odpověděl(a)
avatar
Díky za pochopení. Já si také myslím, že církev by měli společně tvořit ti, kteří uvěřili (a došli k tomu třeba různými cestami). Ne, že by církev-instituce měla mít na víru patent a lidé si k ní museli povinně pro víru chodit.
Jinak je mi líto, že Umlaufoviny končí. Kde jinde si člověk popovídá o takových věcech jako tady?
Znovu sem dávám svůj e-mail: evicka.haykova@seznam.cz
, - odpovědět
avatar
Byla tady řeč o (nedo)kvašení, tak sem dávám text, který jsem náhodou našla na nějakém slovenském blogu:
Podobenstvo o kvase (Mt13, 33, Lk13, 20-21)
- Pane, čo mi chceš povedať týmto podobenstvom? - Chcem, aby si bol kvasom. Všetci moji učeníci musia byť kvasom, ktorý cesto robí kvalitnejším a chutnejším. Bez kvasu by z veľkého chleba bol iba obyčajný tvrdý kabáč, ktorý sa dá jesť len veľmi ťažko.- Čo to znamená byť kvasom? - Úlohou kvasu je rozptýliť sa v múke a svojou vnútornou silou ju úplne prekvasiť. Kvas si pritom musí zachovať súdržnosť, ale nesmie stratiť otvorenosť. Dobrému kvasu neprekáža to, že múka je dusnejšia, on nepretvára len fajnovú múku, ale aj zo zlej hrubej múky dokáže urobiť dobrý chlieb. - Čo tým chceš povedať?
- Najčastejšia chyba, ktorú robia kresťanské spoločenstvá je tá, že sa venujú iba elite. Vyhľadávajú najlepších a tých prijmú medzi seba. Takto množstvo kvasu síce na jednom mieste rastie a kvasí ale je to uzavreté miesto. Chlieb je potom miestami príliš prekvasený a miestami nedokvasený. - Čo si má uvedomiť každý kresťan? - Musíte si uvedomiť, že ste sa nerozhodovali nasledovať nejakú dokonalosť, ale mňa. Ja som prišiel na zem, aby som žil pre druhých. Žil som pre všetkých bez rozdielu a všetkých som mal rovnako rád. Ak som si vybral apoštolov, bolo to iba preto, aby som ich lepšie pripravil pre službu druhým.
- Čo mi chceš poradiť dnes? - Ak žiješ v nejakom spoločenstve a chcete sa stať kvasom, vezmite si za vzor prvotnú Cirkev. Oni boli medzi sebou vnútorne spätí, že to nevercov až udivovalo. Súčasne však boli otvorení a dokázali s veľkým porozumením prijať nových členov a pomôcť im, aj keď to boli veľkí hriešnici. - Čo si mám vybrať z tohto všetkého? - Ak chceš byť dobrým kvasom, nesmieš byť unavený. Tvoja dokonalosť nech spočíva v rozdávaní lásky. Čím viac ľudí prijmeš do srdca, tým viac svetla môžeš vniesť do sveta.
http://cerven.blog.sme.sk/c/48784/63G-Podobenstvo-o-kvase-Mt13-33-Lk13-20-21.html
odpověděl(a)
avatar
Paní Evo, hezky jste to napsala, jen jste nepochopila, že já reagoval na toto vaše konstatování:

A nadto oceňuji, že ukázal (v Labyrintu), jak se stát (vnitřním) křesťanem i bez církve.

Odkazujete na Mt. nebo Lk, ale nepřiznáte, že oni psali Evangelium pro křesťany v Církvi. Být "křesťanem" bez Církve je blábol. Je to konstatování, "já nepotřebuji ke spáse Církev" a to je pohrdání Boží nabídky,Bůh který daroval světu svoji Církev s prostředky, které vedou ke spáse člověka. SVÁTOSTI!
odpověděl(a)
avatar
Je tedy lepší být "vnitřním pohanem", ale začlenit se do struktur?
Jinak proti římskokatolické církvi nic nemám a nevyhýbám se ani případné spolupráci s ní.
, Zralý věřící odpovědět
avatar
Zralý věřící pevně zakotvený ve vztahu k Bohu, lidem i sobě je právě kvůli své zakotvenosti otevřený vůči lidem jiné tradice, aniž se stane relativistou. Zralí lidé mohou být ekumeničtí.
Naopak lidé slabé víry se bojí jinak smýšlejících a svou slabost či hloupost zakrývají často agresí. U slabochů prostor pro ekumenismus není.
Sázejme na mentálně dospělé lidi.
, - odpovědět
avatar
Ještě k té protestantizaci. Kdyby nebylo Jednoty bratrské a později protestantů, dodnes by 100 procent věřících nevědělo, že existuje nějaká Bible.
Kdyby nebylo letniční a charismatické hnutí u protestantů, dodnes by katolící sice měli svátost biřmování se super dárkem hodinek od kmotra, ale nic by nevěděli o daru Svatého Ducha. Chápe aspoň někdo, čemu se ještě musí naučit od protestantů? Nebo budou pořád stejně nafoukaní?
odpověděl(a)
avatar
Pokud já mám tu zkušenost, tak občas potkám nějaké katolíky, kteří se od nás něco učí. Ale běžné to není.
Já se zas učím od nich.
odpověděl(a)
avatar
A co tedy jste vy? Evangelík snažící se o objektivitu?
odpověděl(a)
avatar
Já jsem kazatel Církve bratrské.
(ale studoval jsem historii)
odpověděl(a)
avatar
Já jsem archivářka, ale nestudovala jsem historii (aspoň ne na vysoké škole).
Historie je podle mého názoru vždycky určitým výkladem. Jinak by byla pouhou snůškou dat.
Domníváte se, že Češi ještě někdy mohou nalézt společný výklad historie?
To se vás ptám jakožto původně marxistka a nyní křesťanka, pokřtěná v Jednotě bratrské.
odpověděl(a)
avatar
Komenský byl zvláštní člověk. Na svou dobu vědátor, dnes by byl nepochybně nositelem titulu akademik, nebo když už titul akademik udělován dnes není, byl by univerzitním profesorem. Jenže vědátor naivní, jak to bývá u vědátorů. Přecenil svůj osobní význam a to zejména v politice. Byl kantorem prominentních dětí, od toho si sliboval, že ovlivní politiky, jenže politici na něj samozřejmě házeli bobek, proto dopadl jak dopadl a do své vlasti se přes veškeré toužení už nikdy nepodíval.
Byl v podstatě z lidského hlediska naivka i když jeho význam pro tehdejší vědu byl nesporný.
odpověděl(a)
avatar
Ne, a ani to není žádoucí.
Výklady dějin se v každé generaci mění a nemá se to zastavit. Přetrvává z nich to, co je dlouhodobě nosné.
Komeniologové se svému tématu věnují, ale v tomto případě se ani nedá čekat revoluční obrat v jeho pochopení, a v jeho místě v českých dějinách, které je už dlouho čestné. Zato se zásadně proměnily dějiny třicetileté války a období po ní, tedy i pochopení Komenského doby.
odpověděl(a)
avatar
Jako levicově orientovaná žena oceňuji na Komenském to, že byl utopista, nebo dá-li se to tak říct, utopický socialista.
Ale chápu, že v dnešní době tohle málokdo ocení.
odpověděl(a)
avatar
A nadto oceňuji, že ukázal (v Labyrintu), jak se stát (vnitřním) křesťanem i bez církve.
Křesťanem, který teprve hledá sobě podobné lidi, protože nikam nezapadá.
odpověděl(a)
avatar
EvaH
A nadto oceňuji, že ukázal (v Labyrintu), jak se stát (vnitřním) křesťanem i bez církve.
Křesťanem, který teprve hledá sobě podobné lidi, protože nikam nezapadá.

Martino
Myslím, že tomto stavu myšlení, se Halík vyjadřuje, jako o nedokvašených křesťanech.
, - odpovědět
avatar
Vidím, Oline, že nemá cenu s Vámi diskutovat. Ti co tu zůstali, co neemigrovali, taky chtěli rozpoutat válku a taky nemuseli podstoupit tvrdou rekatolizaci? Je vidět, že pro Vás víra neznamená nic. Prostě se měli stát katolíky a mohli se vrátit. Prostě se staňte muslimem a odstěhujte se někam daleko. Třeba do IS.
odpověděl(a)
avatar
Řeč byla o protestantech v emigraci.
Diskutovat nemusíme pokud nechcete ale neučte mne prosimvás dějepis. To můžu učit já vás. Je to něco jiného, než křesťanské názory, na ty máme oba samozřejmě právo a možná se v nich ani tolik nelišíme.
, jste pozadu! odpovědět
avatar
Jakýpak « strach z "protestantizace" Vatikánu »? Protestantizace katolické Církve (někteří ji nazývají KHS) dávno začala - před 50 léty (II. Vatikánský koncil)! 7 Ale jinak dobrý... 2
, Od faráře jen klacek odpovědět
avatar
http://ona.idnes.cz/zeny-v-koncich-katerinu-doma-zamkl-uz-mesic-po-svatbe-p0c-/vztahy-sex.aspx?c=A160117_224425_vztahy-sex_jup
A co farář? Odmítl mi rozhřešení, že jsem opustila manžela, tak jsem přestala do kostela chodit....
odpověděl(a)
avatar
Od faráře jen klacek ???

Těžko posoudit, když vše vypovídá spíše o nevyzrálosti ženy a v tisku se to vše hodí na faráře.
odpověděl(a)
avatar
Nezlobte se na mne, ale pokud se farář setká v budce s týráním ženy nebo domácím násilím, měl by reagovat jak slušný má jednat člověk a poskytnout podporu též právní a morální, ne jenom spočítat kolik oddrmolit zdrávasků a otčenášků. Chodící kompendium týranému nepomůže. Ale to by musel být trochu odborník na manželství anebo odložit kněžskou pýchu, uznat že to nedokáže a odeslat odborníkům do poradny, co pracují na pojišťovnu nebo přímo policajtům. Faráři rádi zametají domácí násilí pod koberec aby měli klid, maximálně tak pokárají týranou a to je tak asi všechno.
odpověděl(a)
avatar
Asi jste se nikdy nesetkal se zneužíváním. Nevíte o čem mluvíte.
Hlavně že a všechno může farář...on to měl vyřešit.
odpověděl(a)
avatar
Tak to si rozhodně nemyslím, protože vím že farář nemůže vyřešit vůbec nic. Ještě jsem totiž neviděl faráře, který by měl kvalifikaci terapeuta pro práci do manželské poradny, přesto se všichni tváří, jako kdyby byli v této věci kdo ví jací odborníci, ale troufám tvrdit, že této problematice nerozumí z nich vůbec žádný. Posadit se do manželské poradny na zdravotní pojišťovnu vyžaduje jistou kvalifikaci. Ukažte mi faráře, který takovou kvalifikaci má, ale do zpovědnice sednout a tam rozdávat hraběcí, vlastně kněžské rady může každý vysvěcený. A takové "tak se přece mějte rádi, pomněte co jste si slíbili před Boží tváří", to může fungovat tak na to jedno odpoledne a jeden večer, druhý den je všechno stejné. Seriozní práce v manželské poradně je sisyfovská trpělivá dřina, výsledek velmi často nicotný. Osobně si nedokážu tam představit faráře. Faráři by měli uznat, že mezilidské vztahy často nefungují podle jejich pouček a nehrotit to, mít pokoru a nepřilévat olej do ohně, jak to mnohdy oni umí. Někdy jiné východisko, než ten rozvod není a nejeden včasný rozvod předešel domácí zabíjačce s asistencí kriminálky, tak by to měl někdy taky farář chápat.
odpověděl(a)
avatar
No jasně. A taky neumí pilotovat letadlo. A klidně se posadí do zpovědnice...
odpověděl(a)
avatar
Pak je ještě otázka, jestli ty zpovědnice vůbec mají nějaký smysl, když farář vlastně nic neumí, teda kromě čtení levit?
odpověděl(a)
avatar
Jasně že nemaj, pro exkatolika.
, - odpovědět
avatar
Kde jste, Oline, přišel na to historické hodnocení? Dnes se čeká, že po válce v Sýrii se většina syřanů vrátí zpět. Tehdy nemohli. Čekala by je krutá rekatolizace. Proto je dodnes náš národ ochotný přijmout náboženství totalitní většiny. Nechat se zkomunizovat, znacionalizovat, ... Správně Eva napsala, že Komenský odmítal "cuius regio, eius religio. A o jeho nápravu světa už neměl nikdo zájem, šlo jim jenom o rozdělení a ovládnutí světa.
odpověděl(a)
avatar
Já vám moc nerozumím: jaký totalitní většiny?
Co se týče Komenského, tak o jeho nápravu světa nebyl tehdy zájem stejně jako není dnes. Všichni věděli že je to utopie, a utopie se píšou, ale nerealizují.
Že Komenský odmítal pravidlo "koho vláda, toho náboženství", to je sice pravda, ale byl v tom prakticky sám. Toto pravidlo se prosazovalo dlouho ze všech stran, od 16.století. To nebylo pravidlo katolický. Emigranty nečekala "krutá" rekatolizace, oni by se prostě mohli vrátit, kdyby přestoupili do katolické církve. To většinou nechtěli, chtěli dobýt Čechy silou a zavést reformaci - chcete-li tak krutou protestantizaci. Toleranci jako byla za Rudolfa II. už nechtěl prakticky nikdo po Rudolfově smrti. Proto ti lidé přece rozpoutali velkou válku! V tom snění byl Komenský sám. A dějiny netvoří idealisté, ani když jsou významnými intelektuály.
, - odpovědět
avatar
Komenský chtěl, aby České země byly svobodné a vládla v nich náboženská svoboda jako za Rudolfa. V tom ho ale zradilo i Švédsko. Každému šlo jenom o vlastní zájmy.
Velikost Komenského není v jeho pedagogických schopnostech, ale v tom, že začal vypracovávat program nápravy světa. Po konci třicetileté války už nikdo neměl zájem o něj, všem šlo o rozdělení světa a uchvácení jeho částí. K tomu jim byly dobré jeho vyučovací jazykové metody - co nejrychleji poangličtit, pofrancouzit, ... kolonie. Na toto jim pořád skáčeme. Nejde nám o svobodu, o nápravu, ale učinit druhé závislými na nás nebo na našich pánech.
odpověděl(a)
avatar
To je dost ahistorické hodnocení.
Na všech stranách tehdejší fronty vyrostla úzká, ale vlivná elita, která dospěla k závěru, že neustále se navzájem zabíjet kvůli náboženství je neefektivní, protože nikdo nevyhraje. tito lidé vnutili Evropě vestfálský mír, a spolu s ním i ideu že kvůli náboženství už nikdy válku. Ale mnoho vlivných lidí ze všech dotyčných náboženství to odmítali přijmout. Mezi nimi i Komenský. Nebyl výjimkou.
No - a prosadilo se to. V dohledné době i v Anglii.
odpověděl(a)
avatar
On odmítal "cuius regio, eius religio"..
odpověděl(a)
avatar
A řekněme si pravdu, že "religio" tu bylo dlouhá léta hlavně od toho, aby upevňovalo "regio". Proto ho Marx odmítl jako "opium lidstva ".
odpověděl(a)
avatar
Ano, Evo, to je pojetí náboženství, které tenkrát zvítězilo.
Komenského následovníci si museli "počkat", až se postupně ze světa vytratily křesťanské státy.
, - odpovědět
avatar
Trkla mne věta, že papež František je prvním papežem, který exkomunikoval mafii. Ono to v jiných událostech trochu zapadá, ale je to velká věc - mafie je prorostlá italskou společností jako plíseň. Mafie svými chapadly svírala i Vatikán, již ve středověku za doby městských států zde probíhaly krvavé boje s vendetami. Nechce zastydlou církev posedlou sexualitou, nechce kurii jako vojenské velení, chce církev jako chudou ošetřovatelku, na způsob Matky Tererzy, která nesoudila, nelustrovala nemocné, nemanipulovala s nimi, ale pomáhala a modlila se a vnášela světlo do temnoty a bolesti lidských bytostí. Taková církev se srdcem ženy má co říci celému světu, šíří boží království a k tomu jistě přispěje, když důstojní pánové pustí na svůj píseček ženy, aby církev nebyla poloviční. Zrovna tak jako je ochuzením rozdělení církve, kterým ztrácejí všechny strany.
odpověděl(a)
avatar
Horlivě s vámi souhlasím, Jarmilo.
odpověděl(a)
avatar
Jenže Matka Tereza nebyla papež. Jsou určité stupně "postavení", kde můžete být doslova jako Matka Teraza, ale papež má i jiné povinnosti a úkoly. Chápu Vaše přirovnání, ale uplně to fungovat nemůže.
Cirkev rozdoně není polovičatá, a už vůbec ne proto, že ženy nenosí kolárky. Ženy v církvy jsou, jestli jste zapoměla, tak jsou to řeholní sestry. Zajímavé je, že ty respektují svou úlohu a na žádné posty se tu nehrnou.
Paní Jarmilo, Vy chcete snad vstoupit do "kněžského" života, že se o to tolik zasazujete? Osobně neznám žádnou ženu, která by chtěla, jen ženy, které by chtěly aby to bylo možné. Proč ale, to netuším. Možná jen prostě proto, aby se cítili zase o něco rovnoprováněji, přestože o rovnoprávnosti to není.
odpověděl(a)
avatar
Někteří si Jarmilo vyberou ze všeho co jste řekla dílčí věc, kterou jsou sami fascinováni a pořád okolo ní krouží jako můry okolo světla......... až se spálí.
Ale nebojte se, pokud bude církev opravdovou služebnicí podobně jako Matka Tereza, sami přizvou ženy do svých řad. My chlapi jsme totiž ke službě daleko hůře psychicky vybaveni než ženy. Jo takhle řídit nebo vládnout a radit. Ještě prstíčkem budeme škrabat abyste "tu tíhu" vzali také na sebe. Uvidíte jak se všichni i Radimové rozpomeneme, že jste vlastně stvořeny jako "Pomoc jemu rovnou (naproti rovnou)". A když rovnou tak rovnou. 1 Stačí čas a trpělivost. 1
odpověděl(a)
avatar
jarmila
Trkla mne věta, že papež František je prvním papežem, který exkomunikoval mafii

Martino
To slyším poprvé. Můžete dát odkaz? Já se domnívám, že to možná bylo trochu jinak. Možná se mýlím. Nešlo spíše o latae sententiae?
odpověděl(a)
avatar
Vůbec pro mne není důležité svěcení žen. Naopak vzpomněla jsem si na drama Matka, která je zde vylíčena jako protipól mužského světa, který bojuje dříve za čest, za ideje, moc, prestiž, vědu, pravdu a všechny velké myšlenky a lidské životy pro něj nemajjí cenu. Pro ni mají životy cenu obrovskou a tak nakonec s krvácejícím srdcem pošle i svého posledního syna do války, když slyší, že protistrany vraždí malé děti. Pohled žen, které vidí především človeka, ten pohled a to základní nastavení je to nejdůležitější. Dělení se o funkce - to je právě typicky mužský pohled. Nechci zevšeobecňovat, protože je naštěstí mnoho mužů, kteří jsou citliví a moudří zároveň. Jenže ti se obvykle nehoní za posty a mocí.
odpověděl(a)
avatar
Pro Petr Spilka. A je na tom Petře něco špatně? Snad je naproto s pořádku mluvit o věci, která se mi nelíbí. Ty si snad z článku nevybýráš nějakou informaci na kterou reaguješ? Copak ty vždy reaguješ na celý článek, na větu za větou?
A prosím, hovoř za sebe, ne za všechny muže, protože ne každý Muž zdílí tvůj názor na ženy a jejich rovnoprávnost s muži.

A tím samozřejmě v žádném případě neříkám, že ženy nejsou rovnoprávné s muži, to samozřejmě jsou, ale stejně jako muž nikdy nebude v jiném stavu, tak žena nebude mít zase jiné vlastnosti které má muž. Takto to již rozdělil sám Bůh, když náš stvořil, jako muže a ženu, aby se doplňovali a ne aby jeden nahrazoval druhého, to nemůže fungovat.
odpověděl(a)
avatar
Ale jestli jsi tak teologicky znalý a Bohu blízký, a víš, že Bůh chtěl, aby ženy nosili kolárky, tak pak se ti hluboce omlouvám. Stejně tak, jestli Ti Bůh řekl, že znovusezdaní mohou přistupovat ke svátostem a nežijí v hříchu, tak pak se také hluboce omlouvám za svou neznalost a slabou víru, že jsem jiného názoru. Ale z Ježíšova slova, které nám zanechal, jsem nic takové nezaznamenal a proto nebudu říkat opak, abych jen proto, že si to myslím, neuvedl jiné lidi v život v hříchu.
odpověděl(a)
avatar
Samozřejmě, že nemůže být muž těhotný. To je přírodní rozdíl mezi pohlavími. Ale "přirozené" duchovní rozdíly mezi mužem a ženou neexistují. To je vidět už z toho, že mnohé ženy jsou daleko více inteligentní, než muži, ačkoliv se kdysi tvrdil opak.
Skutečnost, že ženy nemohou vykonávat kněžské povolání, se nedá zdůvodnit ničím jiným než tradicí, na níž si římskokatolická církev zakládá. Kdo ji chce zachovávat, tak se tím holt musí řídit. Tak to je.
Jednou to stejně přestane platit.
odpověděl(a)
avatar
Nemyslím to tak, že se ženy stanou římskokatolickými kněžkami, ale spíš tak, že tato profese časem zanikne. Jakmile úřad začnou vykonávat jen amatéři, dojde pochopitelně i na ženy, které to budou dělat zadarmo.
odpověděl(a)
avatar
EvaH odpověděl(a) (7.2.2016 17:05)

Skutečnost, že ženy nemohou vykonávat kněžské povolání, se nedá zdůvodnit ničím jiným než tradicí, na níž si římskokatolická církev zakládá. Kdo ji chce zachovávat, tak se tím holt musí řídit. Tak to je.
Jednou to stejně přestane platit.

Martino
Ale to již přeci přestalo platit dávno. Máme tkz. kněžky, máme biskupky, ale jen jako součást odporu proti ŘKC. Tedy v různých duchovních společenstvích mimo ŘKC. Samozřejmě, že se nejedná o nějakou tradici, ale o rozhodnutí Boha. Kristus si vybral ke kněžské službě pouze muže, i když si mohl vybrat i z mnoha zbožných a svatých žen. Takže mě povídačky o tom, že to jednou přestane platit, vůbec nevzrušují.

EvaH odpověděl(a) (7.2.2016 17:26)

Nemyslím to tak, že se ženy stanou římskokatolickými kněžkami, ale spíš tak, že tato profese časem zanikne. Jakmile úřad začnou vykonávat jen amatéři, dojde pochopitelně i na ženy, které to budou dělat zadarmo.

Martino
Samozřejmě, že je naprostá naivní hloupost si myslet, že v ŘKC bude službu jáhna, kněze nebo biskupa vykonávat amatér bez požadovaného vzdělání a následného vysvěcení.
Nejde o žádnou profesi. Svátost kněžství není profese, ale služba. Neslyšel jsem, že by kněžka u husitů nebrala od státu plat. U ŘKC v ČR je trvalý pokles duchovenstva, ale u CČH je od roku 1990 trvalý pokles věřících a trvalý vzestup duchovenstva. Proč? Kněžkám a jejich rodinám to přináší v jejich profesi výhody materiální i sociální. Paní Evo nebojte, ŘKC bude až dokonce světa a bez kněžek i biskupek.
odpověděl(a)
avatar
Přeji vám až do toho konce světa mnoho bohatých a zbožných daňových poplatníků.
odpověděl(a)
avatar
Dovolím si reagovat. Apoštol Pavel říká, že se Ježíš zjevil nejprve těm a těm apoštolům, ... a nakonec jako nedochůdčeti i jemu. Nevím, zda neslyšel o tom, že se nejprve zjevil ženě, nebo ženu podle tehdejší tradicee nepovažoval za hodnověrnou nebo vůbec hodnou zmínky. Takže s tím preferováním mužů to není tak jisté, máme to vše pouze z mužského podání.
odpověděl(a)
avatar
Jarmile:
Ve 3. století prý Hipolyt Římský pojmenoval Marii z Magdaly apoštolkou apoštolů ( "apostola apostolorum").
odpověděl(a)
avatar
Paní EvoH. Neskončí, nebojte, protože Ježíš Kristus slíbil, že svou církev nikdy neopustí. Kdyby to skončilo, tak by lhal.
A uplně bych nezlehčoval tradici, katolická církev vychází jak samoszřejmě z písma svatého, což je hlavní stavební kámen samozřejmě, ale také z tradice, která je nedílnou součástí. V tradici je mnoho moudrosti a to že vám nevoní to už není problém tradice.

Například evangelické církve od tradice částečně ustoupili a podívejte se, kde teď jsou. Homosexuální svazky ano, antikoncepce ano. (jinými slovy, hřích ano, proč ne)
Doufám, že tam se katolická církev nikdy nedostane:)

Strana:  1 2 3   další »