Články autora


< návrat zpět

Je teológia oslobodenia aktuálna aj dnes?

Image

Mnoho Európanov a kresťanov vidí v politickom stroskotaní marxizmu aj potvrdenie historického konca teológie oslobodenia. V pozadí tohto názoru sa však nachádza mylný predpoklad, že latinskoamerická teológia oslobodenia stojí a padá s marxizmom. Aj keď si teológia oslobodenia mnoho z marxizmu vypožičala, predsa s ním nestojí ani nepadá.

Autor: Štefan Šrobár  •  Vydáno: 21.1.2016 8:05  •  Komentářů: 65

Hľadanie Ježišovej tváre

Image

Nie je jednoduché nájsť pôvodnú ježišovskú tvár kresťanstva. Nachádzame sa v situácii hlbokej krízy, ktorá znamená rozchod s mnohými zaužívanými predstavami. Stavia ich pred kritické posúdenie. Prechod od starej paradigmy k novej je bolestivý ! Ježiš evanjelií pred dvoma tisícročiami volal ľudí do ríše slobody. Vyzýval : „Ak vás Syn oslobodí, budete skutočne slobodní.“

Autor: Štefan Šrobár  •  Vydáno: 5.12.2015 13:51  •  Komentářů: 10

Johann Baptist Metz – politická teológia

Image

Johannn Baptist Metz hovorí o novej politickej teológii, aby jasne povedal, že presadzuje teológiu, kresťanstvo a cirkev vo verejnom priestore nie však preto, aby nejakú moc ospravedlňoval večne daným posvätným poriadkom, ale naopak, aby v biblickom zmysle reflektoval skúsenosť s Bohom, ktorý poriadok sveta mení a stavia sa na stranu tých, čo sú daným mocenským poriadkom zneužívaní a ponižovaní.

Autor: Štefan Šrobár  •  Vydáno: 19.11.2015 10:32  •  Komentářů: 11

Moc a sila slova

Image

Služba v duchu evanjelia znamená pripravenosť pomáhať tomu, kto našu pomoc potrebuje, a nie loviť ľudí do siete kresťanstva. Tým sa vytvára vzťah blížneho, o ktorom rozpráva Ježiš v podobenstve o milosrdnom Samaritánovi. Dnes našu pomoc najviac potrebujú rôzne skupiny ľudí vytlačené na perifériu spoločnosti, chudobní a utečenci, bez ohľadu na náboženskú príslušnosť.

Autor: Štefan Šrobár  •  Vydáno: 3.11.2015 17:11  •  Komentářů: 12

Kresťanstvo ako pozývajúce gesto

Image

Kresťanstvo veľkých foriem, sa možno dnes bude musieť premeniť na kresťanstvo malých gest. Výrok proroka Izaiáša o postoji budúceho mesiáša – „Nebude kričať, ani hlučne volať, nedá na ulici počuť svoj hlas.“ ( Iz 42, 2 ) – sa bude musieť stať základovým postojom cirkvi a teológie.

Autor: Štefan Šrobár  •  Vydáno: 15.10.2015 8:31  •  Komentářů: 0

Ako liečiť sociálnu chorobu

Image

Ruth Pfau, rehoľná sestra z rádu Dcér Máriinho Srdca, angažovaná aj v ochrane práv žien tretieho sveta, začala svoju prácu pre malomocných v Karáči roku 1960. Vytvorila pakistanský Národný lepra – program. Predovšetkým vďaka jej schopnostiam a vytrvalosti táto hornatá krajina v roku 1996 dostala lepru pod kontrolu.

Autor: Štefan Šrobár  •  Vydáno: 2.5.2015 7:55  •  Komentářů: 7

Ľudské práva v kontexte biblickej spravodlivosti

Image

Ľudské práva znamenajú, že by malo byť jedno, či sa niekto narodil v severnej alebo južnej časti sveta. Jestvuje však taká rovnosť? Narodiť sa na juhu, to pre dve tretiny ľudstva znamená musieť žiť v biede a núdzi, zatiaľ čo narodiť sa na severe znamená pre tretinu ľudstva, že má prednostné postavenie a má na všetko "právny nárok".

Autor: Štefan Šrobár  •  Vydáno: 21.4.2015 6:27  •  Komentářů: 29

Voľba ľudskosti

Image

Recenzia knihy Voľba ľudskosti. V súčasnej dobe nastal čas na zmenu. Keď má dôjsť k premene spoločnosti, dokonca celej civilizácie, musí najprv nastať premena jedinca. Musíme vedieť, čo chceme zmeniť, prečo a ako. Voľba ľudskosti je rozhovorom na diaľku ľudí z rôznych myšlienkových prúdov, ktorý prináša inšpirácie, vízie a nové výzvy pre budúcnosť.

Autor: Štefan Šrobár  •  Vydáno: 21.12.2014 10:34  •  Komentářů: 0

Nové náboženské hnutia a kolektívne násilie

Image

Za jeden z dôležitých faktorov rozhodujúcich o kolektívnom násilí v nových náboženských hnutiach môžeme považovať charizmatické vedenie skupín, ktoré sa násilných udalostí zúčastnili. Úloha vodcov by sa nemala preceňovať. Preto niektorí autori radšej hovoria o totalizme alebo vytváraní totalitného prostredia.

Autor: Štefan Šrobár  •  Vydáno: 20.9.2014 6:13  •  Komentářů: 0

Kresťanské hodnoty ponuka aj pre nekresťanov

Image

Väčšina kresťanských hodnôt sa kryje s hodnotami ostatných slušných ľudí. To, čo je kresťanstvu vlastné, často spočíva v postojoch, vo vnútornom „kvase“ určitého mravného jednania. Morálka sa zdá byť ako plodná pôda pre dialóg medzi veriacimi a neveriacimi. Naviac aj ateisti majú svoje vlastné hodnoty bez náboženského základu. Pri vzájomnom dialógu možno dospejeme k nejakej zhode o spoločných ľudských hodnotách, aj keď odlišne chápeme ich zdroje a základy.

Autor: Štefan Šrobár  •  Vydáno: 13.6.2014 13:44  •  Komentářů: 0

Anzelm Grün – spiritualita zdola

Image

V dejinách spirituality existujú dva prúdy : jednak spiritualita zhora, jednak spiritualita zdola. Spiritualita zdola je toho názoru, že Boh k nám nehovorí len v Biblii a prostredníctvom cirkvi, ale aj prostredníctvom našich myšlienok, citov, nášho tela, našich snov a dokonca aj prostredníctvom našich rán a našich domnelých slabostí.

Autor: Štefan Šrobár  •  Vydáno: 29.5.2014 5:29  •  Komentářů: 15

Hans Küng: Svetový étos ako základ svetovej spoločnosti

Image

Jeden svetový étos neznamená jednu jedinú svetovú kultúru a už vôbec nie jedno jediné svetové náboženstvo. Povedané pozitívne: Globálny étos, svetový étos nie je nič iné než nutné minimum spoločných humánnych hodnôt, merítok a základných postojov.

Autor: Štefan Šrobár  •  Vydáno: 17.3.2014 11:54  •  Komentářů: 0

Srdce má svoje dôvody

Image

Ruth Pfau ( * 1929 ) slúži už viac než štyridsať rokov chudobným a malomocným v Pakistane. Predovšetkým vďaka jej schopnostiam a vytrvalosti táto hornatá krajina v roku 1996 dostala lepru pod kontrolu. Doba po 11. septembri 2001 stavia pred túto drobnú, ale húževnatú ženu, novú výzvu. Nemá naďalej bojovať len s chudobou a chorobami, ale aj s novou vlnou nenávisti a teroru v moslimskom svete.

Autor: Štefan Šrobár  •  Vydáno: 24.2.2014 16:23  •  Komentářů: 1

Gilles Lipovetsky: Globalizovaný Západ

Image Kniha Globalizovaný Západ. Polemika o planetární kultuře je konfrontáciou dvoch stanovísk k téme globalizácie. V prvej časti nazvanej Vláda hyperkultúry: kosmopolitizmus a západní civilizace, filozof a sociológ Gilles Lipovetsky podrobne opisuje fenomén globalizácie, ktorý datuje od zrútenia sovietskeho impéria. Jeho esej možno chápať ako takmer úplný výpočet čŕt tohto javu, pričom formuluje jeho pozitívne a negatívne stránky. Francúzsky ekonóm a esejista Hervé Juvin v druhom príspevku Kultura a globalizace predstavuje odlišný prístup a takpovediac výhradne vidí zápornú stránku globalizačného procesu. Tretia časť obsahuje priamu polemiku oboch autorov. Dochádza tu k vyjasneniu oboch stanovísk a vychádza pritom najavo, ako dôležité je brať do úvahy aj fakty, ktoré unikajú bežnému mediálnemu spravodajstvu.

Autor: Štefan Šrobár  •  Vydáno: 9.1.2014 13:49

Nové náboženské hnutia a kolektívne násilie

Image

Novým náboženským hnutím je inštitúcia, ktorá vznikla na základe náboženskej idei, ktorá je v určitej spoločnosti považovaná za novú. Nové náboženské hnutie teda chápeme ako výraz inovácie duchovného života vo všetkých dobách a vo všetkých spoločnostiach, ako prirodzený dôsledok snahy nájsť relevantné odpovede na základné otázky ľudskej existencie.

Autor: Štefan Šrobár  •  Vydáno: 10.12.2013 15:55

Strana:  1 2 3   další »