Rozhovory rss

Církev žen a mužů, rozhovor s Irjou Askolou

Image

V těchto dnech je na návštěvě Říma luteránská biskupka Helsinek Irja Askola, první žena zvolená do vedení finské diecéze v roce 2010. Irja Askola je součástí finské ekumenické delegace, kterou dále tvoří pravoslavný metropolita Ambrosius a katolický biskup Teemo Sippe.

Autor: red  •  Vydáno: 24.1.2016 16:28  •  Komentářů: 100

Kasper: Jubileum milosrdenství pro církev otevřených dveří

Image

Překlad rozhovoru s kardinálem Kasperem. "Všichni jsme hříšníci, ale musíme začít od začátku a myslím, že papežova iniciativa, když vyhlásil tento Svatý rok milosrdenství, je skutečně prorockým činem, který koresponduje s tím, co naše doba potřebuje."

Autor: red  •  Vydáno: 6.12.2015 12:13  •  Komentářů: 38

Jezuité, nemějte strach z politiky! Rozhovor s generálním představeným Tovaryšstva Ježíšova

Image

Adolfo Nicolas: "Také v minulosti bylo ideálem, abychom vždy byli přítomni tam, kde jsou lidské problémy. A problémy lidstva dnes samozřejmě nejsou teologického nebo filozofického řádu. Musíme proto formovat lidi, kteří budou se svojí moudrostí přítomni v politice, ekonomii, sociologii a antropologii."

Autor: red  •  Vydáno: 12.11.2015 11:43  •  Komentářů: 23

Nejsme církví pro čisté, naším pravidlem je láska

Image

«Nejsme malinkou církví jen pro čisté; pravidlem pro křesťanské společenství je láska». To řekl v předvečer posledního týdne biskupské synody o rodině americký kardinál Donald Wuerl, arcibiskup Washingtonu a člen komise složené z deseti synodních otců, kteří mají za úkol sepsat konečný dokument, který pak bude 24. října předložen k hlasování.

Autor: Vlastimil Kadlec OMI  •  Vydáno: 20.10.2015 6:55  •  Komentářů: 37

Také mnozí věřící chtějí civilní svazky. Nejde o to stavět barikády.

Image

Rozhovor s kardinálem Walterem Kasperem u příležitosti irského referenda."Je pryč doba, kdy občanská společnost více či méně podporovala postoje církve ohledně těchto témat. V posledních desetiletích se církev snažila říci, že sexualita je dobrá věc, chtěli jsme se vyhýbat negativní mluvě, která převažovala v minulosti."

Autor: Redakce  •  Vydáno: 27.5.2015 15:54  •  Komentářů: 37

Romero a ti, kdo netleskají

Image

Rozhovor s Jonem Sobrinem, jezuitským teologem, který přinesl Alver Metalli na webu Vatican Insider u příležitosti zítřejšího blahořečení Oscara Arnulfa Romera v San Salvadoru."Již delší čas upozorňujeme na nebezpečí, aby neblahořečili rozředěného monsignora Romera. Nebezpečí tu je, doufáme, že se blahořečí živý monsignor Romero, ostřejší než dvojsečný meč, spravedlivý a soucitný."

Autor: Alver Metalli  •  Vydáno: 22.5.2015 17:12  •  Komentářů: 16

Walter Kasper: Cesta do středu církve

Image

Rozhovor s Walterem Kasperem. Mnozí zaměňují milosrdenství s povrchním laxismem. Milosrdenství je vnímáno jako druh změkčovadla, které nahlodává dogmata a přikázání a znehodnocuje ústřední a zásadní význam pravdy. Toto je výtka, kterou v Novém Zákoně farizejové činili i Ježíši, ale Jeho milosrdenství je zavedlo až k tak obrovskému vzteku, že se ho rozhodli zabít.

Autor: Redakce  •  Vydáno: 28.3.2015 22:20  •  Komentářů: 22

Na synodě hledáme nové cesty

Image

Překlad rozhovoru se dvěma zástupci Německa, vybranými pro Synodu o rodině."Na poslední synodě, také ohledně kontroverzních problémů, se více než polovina účastníků vyjádřila ve prospěch hledání nových cest." Vztah církevního učení a života lidí, hodnoty ve vztazích, které neodpovídají církevnímu učení, nutnost představit svátost manželství jako obohacující, přístup ke svátostem pro znovu sezdané.

Autor: Helena Hladilová  •  Vydáno: 4.3.2015 6:58  •  Komentářů: 16

Nuncius v Iráku: mezinárodní sílu pro návrat utečenců

Image

Zastavit příliv džihádistů do Iráku, zablokovat obchod se zbraněmi, dovolit mezinárodním silám kontrolu nad oblastmi sousedícími s územími, okupovanými ISIS, aby byl umožněn návrat uprchlíků do jejich domovů. To je několik priorit podle mons. Giorgio Lingua, vatikánského nuncia v Baghdádu od roku 2010.

Autor: redaktor  •  Vydáno: 19.2.2015 8:53  •  Komentářů: 21

Mikuláš Vymětal: antiislamismus je formou rasismu

Image

Rozhovor nejen o islamofobii s Mikulášem Vymětalem, evangelickým farářem v Berouně, který se angažuje ve prospěch lidí opovrhovaných a na okraji společnosti, zejména Romů, lgbt a muslimů. Poslední jeho akcí bylo jím svolané náboženské shromáždění "Za společný život" na Staroměstském náměstí 31. ledna v Praze, kde se ve stejný den uskutečnila protiislámská demonstrace.

Autor: Josef Hurt  •  Vydáno: 2.2.2015 13:43  •  Komentářů: 21

Kardinál Marx o Františkovi, synodě, ženách v církvi a homosexuálních vztazích

Image

Čerstvý rozhovor s Reinhardem Marxem, poradcem papeže Františka, na aktuální témata. Jak vidí současnou situaci v církvi? Jak vidí osobnost papeže Františka? Je třeba změnit kanonické právo, aby církev byla méně klerikální? Na jaká místa mají být dosazeny ženy? O tom a mnohém dalším následující překlad rozhovoru.

Autor: Redakce  •  Vydáno: 31.1.2015 18:31  •  Komentářů: 20

Severino Dianich o reformě církve

Image

Otázka evangelizace se předkládá jako otázka zcela nová. A vyžaduje i nové církevní struktury. Jelikož všechny církevní instituce fungují ve vztahu ke starému systému, a tak hrozí riziko, že budou při evangelizaci spíš překážkou než pomocí.

Autor: Vlastimil Kadlec OMI  •  Vydáno: 11.11.2014 4:28  •  Komentářů: 13

Kasper: pravá strana katolického spektra je nervózní

Image

Došlo v Římě k revoluci? "Nazývám to změna paradigmatu. Už nevycházíme z nějakého abstraktního učení, nevynucujeme je na lidech, ale doprovázíme je na cestě k dobrému a šťastnému životu," říká Kasper. Zeit online s ním publikoval obsáhlý rozhovor. Přinášíme jeho překlad.

Autor: redaktor  •  Vydáno: 2.11.2014 9:31  •  Komentářů: 22

Milosrdenství neznamená ani laciné dobráctví ani slabost

Image

Rozhovor se zvláštním sekretářem synody, Brunem Forte. "Velká důvěra je vkládána do místních církví, do naslouchání, do nových hypotéz, prohloubení tématu a nakonec do návrhů. Je třeba velké svobody slova a naslouchání v pravdě a lásce, tedy pokračovat v tom, co se odehrálo v této synodě. Poslední slovo pak přísluší papeži: a v tom se všichni shodneme."

Autor: Vlastimil Kadlec OMI  •  Vydáno: 23.10.2014 9:39  •  Komentářů: 1

Kardinál Kasper: máme rok času

Image

"Nikdy jsem neočekával definitivní odpověď, to nebyl úkol mimořádné synody. Máme rok času až do řádné synody. Nelze udělat všechno ve spěchu...", kardinál Kasper vypadá klidně a nechce se vracet k polemikám, které na něj cílily v předvečer synodních prací. Interview s Walterem Kasperem.

Autor: redaktor  •  Vydáno: 19.10.2014 22:35  •  Komentářů: 34

Strana:  1 2 3   další »