Kázání rss

Prorocké chucpe

Image

Nazaretští občané uvítali svého rodáka, jak se slušelo. Dali mu přečíst a komentovat úryvek z Tóry. Což přeloženo do naší reality znamená, že jej nechali slavnostně kázat a pak čekali na zázraky. Plným právem. Jednak slavného syna obce náležitým způsobem oslavili v synagoze a jednak tento dobrodinec patřil k jejich klanu. Divotvorný šampión naprosto zklamal a hrozilo mu, že jej zklamaní rodáci vzteky zabijí.

Autor: Václav Umlauf  •  Vydáno: 31.1.2016 14:18  •  Komentářů: 18

Test víry

Image

Vidíme test víry, která prochází zatěžkávací zkouškou u Marie a u Ježíšových učedníků. Nejde o to, přesně uhodnout, co se stane v budoucnosti. To není prorocký postoj, ale placený kšeft astrologa nebo kartářky. Prorokovi jde o to, aby se lidé ve víře otevřeli budoucnosti. Jaká bude, to se neví. Ale pokud věříme, pak Bůh může jednat v nás a skrze nás.

Autor: Václav Umlauf  •  Vydáno: 17.1.2016 9:24  •  Komentářů: 5

Svátek křtu Páně - sestup k blátivému Jordánu

Image

Ježíš za celou dobu neřekne lidem ani jedno slovo, jen se modlí. A přichází za prorokem jako za svou duchovní autoritou. Řecký text to až nápadně zdůrazňuje: Když se křtili ostatní, nechal se pokřtít také Ježíš. Nikoho nepředbíhal, zařadil se na konec dlouhé fronty ke zpovědnici, k ostatním lidem.

Autor: Mikuláš Vymětal  •  Vydáno: 9.1.2016 14:00  •  Komentářů: 2

Epifanie

Image

6.1. Svátek Zjevení Páně. Dnes, na druhém vrcholu vánočního období, se evangelium v Matoušově podání obrací k Ježíši, potomku krále Šalamouna. Nečteme nic o nepříznivých okolnostech jeho rodiny v Betlémě. Nově narozený Ježíš s Josefem a Marií bydlí v domě (Mt 1, 11). Nečteme nic o pastýřích. Přijdou však mudrci z Východu, jimž tradice připsala královskou důstojnost.

Autor: Ivan Štampach  •  Vydáno: 5.1.2016 12:16  •  Komentářů: 19

Síla moudrosti

Image

2. neděle vánoční. Moudrost byla v tom, že událost vtělení a vykoupení proběhla tak nenápadně, že si jí téměř nikdo nevšiml. Jestliže dnes církve bědují nad úbytkem duší a snaží se je různými prostředky polapit do svých pastoračních sítí, měly by si uvědomit, že ani na začátku to nebylo lepší.

Autor: Václav Umlauf  •  Vydáno: 2.1.2016 10:55  •  Komentářů: 4

Žehnejte a neproklínejte (Řím 12,14)

Image

Ať církev vlastní polnosti a lesy, ať je dobrou správkyní svěřeného bohatství, ať se stará o zahradu Země a její plody spravedlivě rozděluje potřebným – ale ať nikdy nezapomene, že tady není náš pravý domov.

Autor: Vít Zatloukal  •  Vydáno: 31.12.2015 20:09  •  Komentářů: 3

Mučedníci a svědkové

Image

26.12. slavíme svátek sv. Štěpána. Jsme jako křesťané vůbec povoláni k tomu být mučedníky? Řecké slovo, které se v dnešních textech k mučednictví vztahuje – mártys, znamená původně svědek. Svědek je ten, kdo má za úkol zůstat věrný tomu, co viděl, slyšel a prožil. To pro něj někdy může znamenat i ohrožení života, setká-li se, tak jako jáhen Štěpán, s nepřáteli, kteří ho nenávidí a usilují o jeho záhubu. První křesťané, jak působivě dosvědčuje text z Matoušova evangelia, v takovém očekávání žili stále.

Autor: Filip Outrata  •  Vydáno: 25.12.2015 11:08  •  Komentářů: 12

Setkání s Mesiášem

Image

4. neděle adventní. Společné téma dnešních úryvků tvoří nemohoucnost potkat se na správném místě a ve správný čas, což napraví až setkání Marie s Alžbětou v dnešním evangeliu. V prvním čtení prorok Micheáš pomine zbědované poměry a upře své prorocké oko daleko do budoucnosti, jež nemůže být jiná než dobrá a zářivá.

Autor: Václav Umlauf  •  Vydáno: 19.12.2015 10:20  •  Komentářů: 11

Pokušenie Jánovo

Image

Prorok Sofoniáš v prvom čítaní aj apoštol Pavol v liste Filipanom nás vyzývajú k radosti. Dôvodom má byť samotný Boh a jeho prítomnosť v živote každého z nás.

Autor: Karol Lovaš  •  Vydáno: 12.12.2015 7:20  •  Komentářů: 7