Spiritualita rss

Hľadanie Ježišovej tváre

Image

Nie je jednoduché nájsť pôvodnú ježišovskú tvár kresťanstva. Nachádzame sa v situácii hlbokej krízy, ktorá znamená rozchod s mnohými zaužívanými predstavami. Stavia ich pred kritické posúdenie. Prechod od starej paradigmy k novej je bolestivý ! Ježiš evanjelií pred dvoma tisícročiami volal ľudí do ríše slobody. Vyzýval : „Ak vás Syn oslobodí, budete skutočne slobodní.“

Autor: Štefan Šrobár  •  Vydáno: 5.12.2015 13:51  •  Komentářů: 10

Království pravdy v exilu

Image

Musíme se podívat na tohoto zajímavého krále jinýma očima, než očima přísného soudce, mocí a úplatky zaujatého politika, egocentrického internetového kazatele či fanatického náboženského vůdce připraveného vraždit pod pláštěm Mojžíšova zákona.

Autor: Václav Umlauf  •  Vydáno: 21.11.2015 9:26  •  Komentářů: 4

Johann Baptist Metz – politická teológia

Image

Johannn Baptist Metz hovorí o novej politickej teológii, aby jasne povedal, že presadzuje teológiu, kresťanstvo a cirkev vo verejnom priestore nie však preto, aby nejakú moc ospravedlňoval večne daným posvätným poriadkom, ale naopak, aby v biblickom zmysle reflektoval skúsenosť s Bohom, ktorý poriadok sveta mení a stavia sa na stranu tých, čo sú daným mocenským poriadkom zneužívaní a ponižovaní.

Autor: Štefan Šrobár  •  Vydáno: 19.11.2015 10:32  •  Komentářů: 11

Vdovin halíř v Osvětimi

Image

Novozákonní Bůh vidí akt víry, skutek téměř absolutní důvěry - a nic. Ono "nic" nám připomíná Boha mlčícího v temnu osvětimských plynových komor. Markův Ježíš je občas nenápadný, slabý a pasivní chlapík. Připomíná utrpení anonymního Božího služebníka a jeho bezmoc.

Autor: Václav Umlauf  •  Vydáno: 8.11.2015 8:02  •  Komentářů: 15

Moc a sila slova

Image

Služba v duchu evanjelia znamená pripravenosť pomáhať tomu, kto našu pomoc potrebuje, a nie loviť ľudí do siete kresťanstva. Tým sa vytvára vzťah blížneho, o ktorom rozpráva Ježiš v podobenstve o milosrdnom Samaritánovi. Dnes našu pomoc najviac potrebujú rôzne skupiny ľudí vytlačené na perifériu spoločnosti, chudobní a utečenci, bez ohľadu na náboženskú príslušnosť.

Autor: Štefan Šrobár  •  Vydáno: 3.11.2015 17:11  •  Komentářů: 12

Slavnost Všech svatých - blahoslavení svatí a chudí duchem...

Image

S postupným zpohanštěním církve v naší vlasti se i u nás stále více prosazují "Dušičky", čili svátek nazvaný v liturgické stručnosti "Vzpomínka na všechny věrné zemřelé". Tento dlouhý titul slavíme druhého listopadu, zatímco hlavní svátek mineme bez povšimnutí prvního listopadu, a většinou ani netušíme, o co jde. Církevní stupnice označuje tento den hned všemi hvězdičkami najednou.

Autor: Václav Umlauf  •  Vydáno: 1.11.2015 16:17  •  Komentářů: 22

Kresťanstvo ako pozývajúce gesto

Image

Kresťanstvo veľkých foriem, sa možno dnes bude musieť premeniť na kresťanstvo malých gest. Výrok proroka Izaiáša o postoji budúceho mesiáša – „Nebude kričať, ani hlučne volať, nedá na ulici počuť svoj hlas.“ ( Iz 42, 2 ) – sa bude musieť stať základovým postojom cirkvi a teológie.

Autor: Štefan Šrobár  •  Vydáno: 15.10.2015 8:31  •  Komentářů: 0

Dvojsečný meč slova

Image

Ježíšovo dvojsečné slovo oddělilo spořádaný svět normální, slušné náboženské existence od nároku radikálního následování, které je vztaženo k Božímu království. Říkám výslovně ke Království a ne k církvi, protože v Ježíšových ústech najdeme slovo církev jen dvakrát, zatímco formulaci o Božím, či nebeském království asi stokrát.

Autor: Václav Umlauf  •  Vydáno: 10.10.2015 14:32  •  Komentářů: 11

Manga, hentai a krotitelské úsilí církve

Image

Věnujme se čtením neděle s pořadovým číslem 26, z druhého liturgického cyklu. Za hlavní téma prvního čtení a evangelia vezmeme vztah k posvátnému. Nebudu unavovat strukturalistickými či fenomenologickými analýzami posvátna, zato probereme pozadí prvního čtení a evangelia.

Autor: Václav Umlauf  •  Vydáno: 26.9.2015 6:35  •  Komentářů: 3

Utrpení spravedlivého

Image

Ve Starém zákoně je Bůh naprosto všemocný vládce, proto se mu přičítá vše. Nepůsobí zlo, ale smrt spravedlivého, o kterou zde kráčí, je interpretována vzhledem k Bohu - jako výzva zla, na kterou Jahve odpovídá po svém. Biblický autor nevidí zlo izolovaně, mimo Všemocného. Proto zločinci sice trápí spravedlivého, ale ve skutečnosti vyzývají Boha na potyčku.

Autor: Václav Umlauf  •  Vydáno: 19.9.2015 6:47  •  Komentářů: 1

Satanské jednání

Image

Pro tajemství nemá praktický Petr pochopení. Mesiáš mu splývá s mnoha jinými věcmi, mnohem zajímavějšími: proměněním vody ve víno, nasycením zástupů, léčitelskou mocí. Jistě také plánoval s Ježíšovou pomocí vyhnání Římanů a ustavení židovského národního státu. To poslední se sice uskutečnilo, ale si jinak než by si to tehdejší poddaní Římanů představovali.

Autor: Václav Umlauf  •  Vydáno: 12.9.2015 12:55  •  Komentářů: 20

Kejklířskými triky k víře

Image

Ježíš začíná šamanskými triky běžných vykonavatelů tohoto řemesla. Potřebuje v dotyčném vzbudit alespoň kapku víry, že zrovna on má na to, aby k uzdravení došlo. A také se mu to povedlo, i když ne bez boje a ne bez běžného čarování. Jindy uzdravoval i bez kejklířských kousků, ale nyní byly nutné ke vzbuzení víry. Zde se skrývá důležité poučení. Bůh bojuje za naši víru, protože mu na ní absolutně záleží.

Autor: Václav Umlauf  •  Vydáno: 5.9.2015 8:27  •  Komentářů: 4

Oplétání demižónu

Image

Církevní či světští potentáti Nazaretskému mnoho strachu nenahánějí. Proto jde jako obvykle hned k jádru věci, to jest k deformované praxi lásky, kterou tehdejší církevní předpisy implikují. A zase jsme doma. Dnes by se asi zeptal, jak se mnohá církevní přikázání vyrovnávají s příkazem lásky a pomoci bližnímu. Ať se již jedná o postavení žen v katolické církevi, o rozvedené, homosexuály či vztah k jiným křesťanským denominacím.

Autor: Václav Umlauf  •  Vydáno: 29.8.2015 13:09  •  Komentářů: 13

Kalvín, emancipace a Ježíšova tvrdá řeč

Image

List Efezským podává domácí řád křesťanské rodiny ze 2. století. Argumenty pro poslušnost ženy předkládá pouze a jedině z pohledu muže. Žena si to má nejspíš probrat v Duchu sama se sebou - nebo jí to vysvětlí muž. Kristus jako hlava církve se podřizuje Otci a tím pádem celá církev Kristu. Přírodou bohatě obdařeného muže tento div automaticky pasoval za hlavu ženy, protože "Kristus je hlavou církve" (Ef 5,23). No a žena jej má poslouchat, protože stojí na konci potravinového řetězce.

Autor: Václav Umlauf  •  Vydáno: 23.8.2015 6:53  •  Komentářů: 19

Ježíš je stále v pohybu

Image

Kdo se s ním chce setkat, nemůže zůstat tam, kde je - lhostejno, zda se krčí někde v koutku nebo se vyhřívá na výsluní. Musí jít za ním. Pokud o takové setkání člověk stojí, musí pro to něco udělat. Ale co? Třeba to, co ještě nikdy neudělal. Opustit vyšlapané cestičky, jít tam, kde ještě nikdy nebyl a riskovat při tom, že ho stejně nepotká.

Autor: Eva Hájková  •  Vydáno: 18.8.2015 19:07  •  Komentářů: 12

Strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9   další » ... 11