Normalita jako pastorační model. Františkův styl v každodenním životě

Image

Momenty z vatikánského života v době papeže Františka. František komunikuje s ostatními vřelým, spontánním a přímým způsobem. Tento způsob vztahu k druhým lidi překvapuje a přivádí je blíž. Je to příklad pro biskupy, protože lidé potřebují pastýře, kteří jsou schopni pochopit jejich potřeby, být jim nablízku a dát jim láskyplnou péči.

Autor: red  •  Vydáno: 30.10.2015 7:39  •  Komentářů: 29

Cui prodest?

Image

Eucharistický kongres ve mně vyvolal ambivalentní dojem: na jedné straně jsem měl radost právě z té „tradiční“ zbožnosti a dokázal jsem se s ní osobně ztotožnit. Na druhé straně jsem vnímal, že se ve formě této zbožnosti vracíme o 100-200 let nazpátek a že nejsme schopni odpovídat na spirituální potřeby současného člověka.

Autor: Michal Kaplánek  •  Vydáno: 29.10.2015 9:28  •  Komentářů: 36

Kdo je bez hříchu… aneb o strachu ze znesvěcení eucharistie

Image

Často zaznívají hlasy, že církev musí chránit poklad eucharistie - nesmí dovolit, aby byl tento skvost nabízen komukoliv nehodnému, např. znovu sezdaným, homosexuálům žijícím ve svazku apod. Výzva k ochraně tohoto pokladu je jistě na místě. Nicméně nemají ti, kteří tolik brojí proti jejímu znesvěcování, sami dost másla na hlavě...?

Autor: Petr Kovář  •  Vydáno: 27.10.2015 13:16  •  Komentářů: 50

Papež má nyní volné ruce

Image

Rozhovor s Adolfo Nicolasem, představeným jezuitů."Výsledkem synody nemůže být dokument, přestože je velmi dobrý. Výsledek je praktický – co se stane v pastoraci, ve farnostech, když se lidé přijdou zeptat. Pro mne by ideální follow-up spočíval v separátních synodách: každý biskup, co se vrátí domů, by uspořádal synodu se svými lidmi, kněžími i laiky, aby se tam diskutovalo, jako tomu bylo zde"

Autor: red  •  Vydáno: 26.10.2015 16:24  •  Komentářů: 16

Synoda učinila mnoho kroků vpřed (a pár kroků vzad)

Image

Výsledek synody – ve smyslu závěrečného dokumentu – je krokem vpřed v porovnání s dokumentem minulého roku, kromě pasáže o homosexualitě. Je ale také dokumentem, který ponechává Františkovi prostor, aby ho kreativně uvedl ve skutek.

Autor: Massimo Faggioli  •  Vydáno: 25.10.2015 15:10  •  Komentářů: 36

Synoda: zákulisí závěrečného hlasování a záměr rigoristů

Image

Novinář a vatikanista Andrea Tornielli komentuje na webu Vatican Insider výsledek synody o rodině. Oproti dokumentu z roku 2014 (Relatio Synodi) je v novém dokumentu viditelný pokrok. Otázka rozlišování případ od případu, co se týče znovu sezdaných rozvedených, uznání potřeby přítomnosti žen a rodin při formaci seminaristů, to vše nejsou zanedbatelné věci.

Autor: red  •  Vydáno: 25.10.2015 14:14  •  Komentářů: 11

Řeholní sestra – posluchačka na synodu: ukazují se kulturní rozdíly mezi biskupy a laiky

Image

Sestra Kelleherová uvedla, že ve své skupině čelila určitým těžkostem. Zatímco totiž prý cítila svobodu mluvit s ostatními členy skupiny během přestávek na kávu, byly podle ní i "momenty, kdy se projevovala taková povýšenost, že by se atmosféra dala krájet." "Pozoruji vysokou míru nepřijetí nás žen, které držíme polovinu nebe", říká s poukazem na některé biskupy, kteří mají potíže spolupracovat se ženami.

Autor: red  •  Vydáno: 23.10.2015 14:37  •  Komentářů: 32

Synod končí tam, kde začal

Image

S ubývajícím časem se nezdá, že by synodní otcové byli blíže k vyřešení konfliktu ohledně problémů rodin, než byli před rokem. Jedním z hlavních problémových bodů je přijímání pro rozvedené a znovu sezdané katolíky, kteří nedosáhli anulování svého původního manželství. Další kontroverze panuje ohledně jazyka, kterým se hovoří o homosexuálech.

Autor: Thomas Reese SJ  •  Vydáno: 21.10.2015 18:43  •  Komentářů: 22

Synodní příspěvek mons. Vesca OP

Image

My všichni jsme se narodili v nějaké rodině a já bych vám chtěl vyprávět příběh svého bratrance Bertranda. Oženil se mladý, zplodil syna, manželka ho opustila, když odešla s jedním z jeho přátel, když mu bylo sotva 30 let. Problémem mého bratrance je, že přítel mu sice vzal manželku, ale zároveň mu nevzal touhu být manželem a otcem.

Autor: red  •  Vydáno: 21.10.2015 16:14  •  Komentářů: 57

Nejsme církví pro čisté, naším pravidlem je láska

Image

«Nejsme malinkou církví jen pro čisté; pravidlem pro křesťanské společenství je láska». To řekl v předvečer posledního týdne biskupské synody o rodině americký kardinál Donald Wuerl, arcibiskup Washingtonu a člen komise složené z deseti synodních otců, kteří mají za úkol sepsat konečný dokument, který pak bude 24. října předložen k hlasování.

Autor: Vlastimil Kadlec OMI  •  Vydáno: 20.10.2015 6:55  •  Komentářů: 37

Strana:  1 ... « předchozí  3 4 5 6 7 8 9 10 11   další » ... 99