PROHLÁŠENÍ O TEXTECH DOSTUPNÝCH NA TÉTO STRÁNCE WWW

Jste oprávněni používat dokumenty publikované na WWW stránce Učebnice křesťanské a občanské výchovy (dále jen Dokumenty) pokud dodržíte následující podmínky.
  • Všechny kopie Dokumentů budou zahrnovat níže uvedenou doložku o autorských právech;
    Učebnice křesťanské a občanské výchovy © Václav Umlauf. Veškerá práva vyhrazena.
  • Použijete Dokumenty pouze pro informativní, nekomerční nebo osobní účely. Nebudete je kopírovat ani vystavovat v žádném síťovém počítači ani vysílat či publikovat v jakémkoliv druhu média;
  • Získané Dokumenty nebudete upravovat bez vědomí a souhlasu autora.
Jsem si vědom, že při porušení těchto zásad se vystavuji nebezpečí trestního postihu podle příslušného občanského nebo trestního práva.
S uvedenými podmínkami
Nesouhlasím
Církevní souhlas se zveřejněním textů na internetu udělil biskup královéhradecký, Mons. ThLic. Dominik Duka OP, dne 18. ledna 2003 (č. j. 04/03 ord.).

Nastavte si správné kódování češtiny !!!
Středoevropské jazyky (ISO-8859-2)
Učebnice křesťanské a občanské výchovy © Václav Umlauf. Veškerá práva vyhrazena.
Upozornění pro katechetky a katechety!
Pokud chcete učebnice vcelku pro potřeby výuky, musíte si o ně napsat. na tuto adresu.
WWW publikaci programoval a tyto stránky jako webmaster spravuje Ing.PetrUmlauf